Sunday, 29 August 2010

SOLAT DHUHA

Source: email

Solat Dhuha hindari kepapasan


*Tidak Aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadat
kepada-Ku.*(al-Dhariyat: 56)
Allah s.w.t. Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang terhadap hamba-hamba-
Nya. Dia tidak menciptakan makhluk-Nya dengan sia-sia dan tiada
manfaatnya. Malah Allah yang Maha Bijaksana tidak membiarkan mereka
dalam keadaan terkapai-kapai tanpa pedoman dan panduan, terbiar tanpa
pengisian dan amalan.

Bahkan dengan rahmat dan kurniaan nikmat-Nya yang tidak terhingga
kepada manusia, Allah s.w.t. dan Rasul-Nya menunjukkan jalan-jalan
ibadat dan ketaatan, begitu juga pintu-pintu kebaikan dan kebajikan
untuk diamalkan sesuai dengan falsafah sebenar penciptaan jin dan
manusia seperti ayat di atas. Salah satu ibadat sunat yang dianjurkan
ialah solat sunat Dhuha.

Timbalan Dekan, Fakulti Pengajian Quran dan Sunah, Kolej Universiti
Islam Malaysia (KUIM), Nilai, Negeri Sembilan, Nidzamuddin Zakaria
menjelaskan, solat Dhuha bermaksud solat sunat yang dikerjakan pada
waktu dhuha, iaitu pada saat matahari telah naik lebih kurang setinggi
sebatang lembing atau galah (kira-kira jam 20 minit selepas terbit
matahari atau lebih) hinggalah matahari berada tepat di tengah-tengah
langit (sebelum menjelang Zuhur).

"Menurut mazhab jumhur ulama iaitu Imam Malik, Syafie dan Ahmad, solat
ini hukumnya sunat muakkad (sunat yang sangat dituntut) sedangkan Imam
Abu Hanifah hanya memandangnya sebagai suatu amalan sunat biasa.

"Justeru, sunah yang ditinggalkan Baginda Rasulullah ini eloklah
dijadikan amalan bertepatan dengan hadis yang bermaksud: Junjunganku
tercinta, Nabi Muhammad s.a.w. telah berwasiat supaya aku mengerjakan
tiga perkara iaitu:
Berpuasa tiga hari pada tiap-tiap bulan (13, 14 dan 15 haribulan
daripada bulan Qamariah), mengerjakan dua rakaat solat Dhuha dan juga
supaya aku mengerjakan solat Witir sebelum aku tidur," kata
Nidzamuddin dalam temu bual baru-baru ini.

Kelebihan

Menjelaskan kelebihan mereka yang mengamalkan solat ini, kata
Nidzamuddin, setiap amalan kebajikan pasti memperoleh ganjaran
setimpal daripada Allah s.w.t.. Pun begitu, ia mestilah dilengkapi dua
syarat utama iaitu ikhlas dan menepati syariat.

"Setiap ibadat yang disyariatkan juga pasti tersirat hikmah dan
fadilat yang tersendiri. Cuma usah pula hikmah dan fadilat ini yang
diutamakan.
Dibimbangi ia menjadi suatu tabiat di mana kita beramal lantaran
hikmat semata-mata bukan lahir daripada rasa keinsafan diri.

"Namun demikian, terdapat nas-nas hadis nabawi yang menggesa umatnya
melakukan amalan solat sunat Dhuha dengan disebutkan fadilatnya bagi
menambahkan semangat dan keinginan untuk melakukan amalan mulia ini.

"Di antaranya hadis riwayat Abu Dzar bahawa Nabi s.a.w. bersabda
maksudnya:
Setiap orang menjelang pagi, berdasarkan tulang temulang sendi
memerlukan sedekah. Tiap-tiap tasbih itu sedekah, tiap-tiap tahmid
sedekah, tiap-tiap tahlil adalah sedekah dan tiap-tiap takbir adalah
sedekah. Menyeru makruf adalah sedekah, mencegah mungkar adalah
sedekah. Semuanya itu sama nilainya dengan dua rakaat solat Dhuha,"
kata Nidzamuddin.

Selain itu, solat ini juga adalah tanda kesyukuran seorang hamba yang
dikurniakan lengkap sendi tulangnya sebanyak 360 batang pada setiap
pagi yang dilaluinya. Justeru, dhuha atau pagi yang penuh nikmat Ilahi
itu disyukuri dengan menyembah Allah, simbolik kepada terima kasih
seorang hamba kepada Penciptanya.

Persoalan yang sering timbul berkaitan solat ini adalah dari segi
keutamaannya kerana ia berada dalam waktu bekerja. Akui Nidzamuddin,
kedua-dua perkara tersebut memang ada kedudukan dan kepentingannya
masing-masing. Pokoknya cara seseorang itu mengendalikannya mestilah
seimbang dan saksama antara tanggungjawab duniawi dan tuntutan
ukhrawi.

Hakikatnya, umat Islam perlu memahami kedudukan solat ini. Pertama,
sebaik-baiknya, ia dilakukan di rumah agar dapat dikerjakan dengan
lebih sempurna. Jadi, jika di tempat bekerja, lakukan dengan
menggunakan masa yang sebaik mungkin.

Kedua, sifat solat ini ringkas dan mudah dilaksanakan di mana-mana
tempat (baik di surau atau bilik sendiri). Masanya pula hanya
mengambil masa empat hingga lima minit. Jadi, apalah salah kalau ia
dibudayakan.

Ketiga, pada dasarnya ia adalah sunat hukumnya malah Baginda jua tidak
melaksanakannya dalam bentuk yang konsisten. Hal ini diterangkan oleh
Aishah: Aku tidak pernah melihat Rasulullah s.a.w. mendirikan
sembahyang sunat Dhuha. Sesungguhnya aku mendirikan sembahyang Dhuha
walaupun Rasulullah meninggalkannya. Tetapi pada hakikatnya Baginda
suka melakukannya, ini adalah kerana Baginda bimbang jika selalu
mengamalkannya, orang ramai akan mewajibkan ke atas diri mereka.
(Riwayat Muslim).

Oleh itu lakukan solat ini di rumah atau di tempat kerja selagi mana
ia tidak memberatkan atau menghalang tugas-tugas lain yang lebih utama
dan penting.

Ruang waktu dan waktu afdal

Sesuailah dengan namanya dhuha yang bermaksud pagi. Jadi ruang
waktunya bermula kira-kira 20 minit selepas terbit matahari atau
disebut dalam kitab-kitab fikah sebagai tinggi matahari daripada
pandangan jauh sekadar satu al-Rumh atau batang lembing yakni kira-
kira dua meter. Waktu solat ini pula berakhir sebelum menjelang waktu
Zuhur. Jadi, secara mudahnya dapat difahami bahawa batas waktu solat
sunat Dhuha ini antara pukul 7 pagi hingga
1 petang.

Berkenaan waktu afdalnya pula iaitu ketika sinar matahari kian panas
berdasarkan sepotong hadis Nabi s.a.w. yang dirakamkan oleh Zaid bin
Arqam.
Rasulullah s.a.w. menjelaskan: Solat Dhuha ini afdalnya ketika
matahari telah meninggi dan kian panas sinarnya. Imam Nawawi
menghuraikan masa tersebut sebagai masa berlalunya seperempat tempoh
siang hari iaitu pukul 10 pagi hingga 1 petang (Kitab al-Majmu'
karangan Imam Nawawi).

Justeru, waktu sedemikian eloklah dilaksanakan solat tersebut, apatah
lagi pada saat itu badan memerlukan 'rehat sebentar' setelah penat
bekerja. Maka disarankan juga sekiranya masa tersebut diisi sekadar
empat hingga lima minit dengan sujud menyembah Ilahi sama ada di rumah
atau di tempat kerja dengan syarat tidak mengetepikan perkara-perkara
atau urusan yang wajib dan utama daripada yang sunat.

Bilangan rakaat

Yang masyhur di kalangan para ulama adalah paling minimum dua rakaat
sahaja dan bilangan yang maksimum adalah lapan rakaat. Cuma terdapat
juga pendapat sebilangan ulama yang mencadangkan bilangan yang paling
afdal iaitu empat rakaat (dilakukan secara dua kali salam). Ini
bersandarkan hadis Aishah (Riwayat Imam Abu Daud) menjelaskan bahawa
Nabi melakukannya sebanyak empat rakaat. Begitu juga hadis Qudsi yang
disampaikan oleh Nu'aim yang bermaksud:
Wahai anak Adam! Usahlah dikau lemah daripada mengerjakan empat rakaat
Dhuha. Demikian itu pasti melengkapi kebajikan genap satu hari yang
dikau jalani. (Riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih)

Solat ini juga diriwayatkan berjumlah enam rakaat (tiga kali salam)
seperti hadis Nabi yang disebutkan oleh Jabir bin Abdullah. (Riwayat
Imam
al-Tabarani)

Dalam pada itu, ada juga riwayat yang dirakamkan oleh Anas bin Malik
menjelaskan bahawa Nabi s.a.w. bersabda: Barang siapa yang menunaikan
solat sunat Dhuha sebanyak 12 rakaat maka nescaya Allah s.w.t. akan
membina sebuah mahligai di dalam syurga kelak. (Riwayat Imam al-
Tirmizi)

Tegasnya, bilangan yang masyhur adalah antara dua hingga lapan rakaat.
(Kitab al-Majmu' karangan Imam Nawawi). Oleh itu, eloklah ia dijadikan
sandaran bagi amalan kita.

Cara melaksanakannya

Banyak bahan media cetak yang boleh dirujuk bagi mengetahui cara
melakukan solat sunat Dhuha ini merangkumi bacaan-bacaan dalam solat
hinggalah dalam sujud dan doa setelah selesai ibadat tersebut.

Cuma secara asas dan mudahnya berdasarkan hadis-hadis Nabi, solat
sunat Dhuha ini dilakukan seperti solat-solat lain, cuma bacaan yang
dianjurkan Baginda s.a.w. selepas al-Fatihah, menurut hadis yang
disampaikan oleh Uqbah bin Amir, ialah surah al-Syams pada rakaat
pertama dan al-Dhuha pada rakaat kedua. (Riwayat al-Hakim)

Namun begitu, perkara (bacaan dalam solat) ini adalah sesuatu yang
subjektif dan tidak statik. Maka tidak perlulah hanya terikat dengan
kaifiat tertentu dan bacaan tertentu. Apa yang penting, solat tersebut
diniatkan dengan betul, syarat-syaratnya dipenuhi dan rukun-rukunnya
disempurnakan sebaik-baiknya. Begitu jugalah dengan doa selepas solat
tersebut.

Para sahabat yang komited

Antara mereka yang paling komited dengan amalan solat sunat ini ialah
Abu Darda', Abu Hurairah dan Abu Zar al-Ghifari. Mereka komited
lantaran wasiat dan pesanan Nabi s.a.w. kepada mereka ditambah pula
dengan sifat mereka yang kuat beribadat.

Oleh ZUARIDA MOHYIN, Utusan Malaysia

Saturday, 28 August 2010

More Ifthar foods

As I still on my medical leave, there were plenty of time for me to filled during the day. One day I decided to cook Lontong. Made the kuah lodeh, sambal kacang and rendang ayam


When I have to break my fast alone (as my husband working) this was what I had. Any left over put in one plate.

On Sunday last week, Dr Azrina came over for Ifthar, the menu nasi ayam, Sardine and potato pies, nacho and last minutes KFC chickens (in Hounslow the KFC is halal) unfortunatly there were no photos of the KFC as Azrina & Halim arrived from Hounslow just in time for the Ifthar.

This is my nasi ayam chicken

Potato pies

Sardine piesOn Tuesday the 24/8/10, We invited Halim's bosses for ifthar. Well I suggested to Halim to invited them as I fancy to eat Lontong Kering (when I called my sister in JB she said she had lontong kering, that made my taste bud wanting to eat it).

I started cooking and cleaning the house around 12.30pm and managed to cook all the dishes like rendang ayam, sambal kacang, nasi impit, the veg and sambal goreng. As for the kuih, I just defrost it from the one I made early.As for today, I managed to made the chandol, will update the photo and recipe later

Friday, 27 August 2010

DOA2 YANG AFDAL DALAM BULAN RAMADHAN

source: email


KALAU BOLEH PRINT DAN TAMPALKAN DI DINDING RUMAH KITA DI TEMPAT KITA SELALU SOLAT... LAGI BAGUS LAMINATE SLPS PRINT...


Hari Pertama

"Ya Allah, jadikanlah puasaku, puasa orang benar-benar berpuasa. Dan ibadah malamku, ibadah orang benar-benar mengerjakan ibadah. Dan jagalah aku dari tidurnya orang yang lalai. Hapuskanlah dosaku wahai Tuhan sekalian alam. Dan Ampunilah aku wahai Tuhan maha pengampun daripada segala dosa."

Hari Kedua

"Ya Allah, dekatkan aku kepada keredaan Mu dan jauhkan aku daripada kemurkaan serta balasan Mu. Berilah aku kemampuan membaca ayat-ayat Mu dengan rahmat Mu, wahai Tuhan Maha Pengasih"

Hari Ketiga

"Ya Allah limpahkan aku dengan kecerdikan fikiran dan kewaspadaan serta jauhkan aku daripada kebodohan dan kesesatan. Sediakan bahagian ku daripada kebaikan yang kau turunkan., demi kemurahan Mu, wahai Tuhan Maha Pemurah daripada segala dermawan."

Hari Keempat

"Ya Allah berilah kekuatan kepada ku untuk melaksanakan perintah Mu dan berilah aku kemanisan berzikir. Berilah aku kekuatan melahirkan kesyukuran dengan kemuliaan Mu. Dan jagalah aku dengan jagaan dan perlindungan Mu, wahai Tuhan Maha Melihat."

Hari Kelima

"Ya Allah, tempatkan aku di kalangan orang yang sentiasa memohon keampunan. Jadikanlah aku hamba Mu yang saleh serta jadikanlah aku di kalangan auliya (orang yang mendapat keutamaan Mu) yang hampir di sisi
Mu dengan kelembutan Mu, wahai Tuhan yang Maha pengasih daripada segala pengasih"

Hari Keenam

"Ya Allah, janganlah aku dihina kerana perbuatan maksiat ku kepada Mu dan janganlah menyeksa ku dengan balasan Mu. Jauhkan aku daripada sesuatu yang boleh mendatangkan kemurkaan Mu, dengan anugerah dan bantuan Mu, wahai kemuncak keinginan orang yang berkeinginan."

Hari Ketujuh

"Ya Allah bantulah aku untuk mengerjakan puasa dan ibadah malamnya. Jauhkanlah aku daripada dosa-dosanya. Dan berilah aku zikir untuk mengingati Mu secara berterusan, dengan taufik (petunjuk) Mu wahai pemberi petunjuk kepada orang yang sesat."

Hari Kelapan

"Ya Allah, berilah aku rezeki berupa kasih sayang kepada anak-anak yatim, pemberi makanan, penyebar salam dan bergaul dengan mulia, dengan kemuliaan Mu tempat berlindung orang yang berharap."

Hari Kesembilan

"Ya Allah, sediakan bagi ku sebahagian daripada keluasan rahmat Mu. Berilah aku petunjuk dengan ajaran-ajaran Mu. Bimbinglah aku menuju keredaan Mu yang penuh dengan kecintaan Mu, wahai harapan orang yang merindu."

Hari Kesepuluh

"Ya Allah, jadikan aku di antara orang bertawakal kepada Mu dan jadikan aku di kalangan orang yang menang di sisi Mu. Ya Allah, jadikan aku di kalangan orang yang dekat di sisi Mu. Dengan ihsan Mu wahai tempat tuju orang yang memohon."

Hari Kesebelas

"Ya Allah, tanamkan dalam diri ku kecintaan melakukan kebaikan dan kebencian melakukan perbuatan maksiat serta fasik. Ya Allah jauhkan ku daripada kemurkaan Mu dan seksaan api neraka, dengan pertolongan Mu wahai Tuhan yang menolong orang memerlukan pertolongan."

Hari Kedua Belas

"Ya Allah, hiasilah diri ku dengan penutup dan kesucian. Tutuplah diri ku dengan pakaian kesederhanaan dan kerelaan. Tempatkan aku di jalan keadilan dan keikhlasan. Amankan diri ku daripada setiap perkara yang aku takut, dengan penjagaan Mu, wahai penjaga orang yang takut."

Hari Ketiga Belas

"Ya Allah, bersihkan diri ku daripada kekotoran dan kehinaan. Berilah kesabaran kepada ku untuk menerima segala ketentuan. Berilah kemampuan kepada ku untuk bertakwa dan bergaul dengan orang baik, dengan bantuan Mu wahai pengharap orang yang miskin."

Hari Keempat Belas

"Ya Allah, jangan aku dihukum disebabkan kekeliruan yang ku lakukan. Ampunkan aku daripada kesalahan dan kebodohan. Janganlah kau jadikan diri ku sasaran bala dan malapetaka, dengan kemuliaan Mu wahai kemuliaan kaum Muslimin."

Hari Kelima Belas

"Ya Allah limpahkan rezeki kepada ku berupa ketaatan orang yang khusyuk. Lapangkan dada ku dengan taubat orang yang menyesal, dengan keamanan Mu wahai keamanan orang yang takut."

Hari Keenam Belas

"Ya Allah, berilah kemampuan kepada ku untuk menjalani kehidupan seperti mana kehidupan orang baik. Jauhkan bagi ku kehidupan orang yang melakukan kejahatan. Lindungilah aku dengan rahmat Mu hingga ke alam akhirat, demi ketuhanan Mu wahai Tuhan sekalian alam."

Hari Ketujuh Belas

"Ya Allah, tunjukkan bagi ku amal kebajikan dan penuhilah hajat serta cita-cita ku, wahai Tuhan yang Maha Mengetahui segala keperluan tanpa ungkapan permohonan. Wahai yang Maha Mengetahui segala yang ada dalam hati sekalian makhluk. Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad dan keluarga baginda yang suci."

Hari Kelapan Belas

"Ya Allah, sedarkan aku untuk mencari keberkatan. Terangkan hati ku secerah cahaya dan bimbinglah aku serta anggota ku untuk mengikuti segala ajaran Mu, dengan cahaya Mu wahai penerang hati orang yang bijak."

Hari Kesembilan Belas

"Ya Allah, penuhkan bahagian ku dengan keberkatan dan mudahkan bagi ku menuju ke arah kebaikan. Jangan kau jauhkan aku daripada ketenteraman kebaikan, wahai pemberi petunjuk kepada kebenaran."

Hari Kedua Puluh

"Ya Allah, bukakan bagi ku pintu-pintu syurga dan tutupkan bagiku pintu-pintu neraka. Berilah kemampuan kepada ku untuk membaca ayat-ayat suci al-Quran, wahai pemberi ketenangan dalam hati orang beriman."

Hari Kedua Puluh Satu

"Ya Allah, berilah aku petunjuk untuk mendapat keredaan Mu. Janganlah engkau biarkan syaitan menguasai diri ku. Jadikan syurga tempat tinggal dan berehat bagi ku, wahai pelaksana keperluan orang meminta."

Hari Kedua Puluh Dua

"Ya Allah, bukakan bagi ku pintu kelebihan dan turunkan bagi ku keberkatan mu. Berilah kepada ku untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan keredaan Mu dan tempatkan aku dalam syurga Mu yang luas, wahai penjawab doa orang dalam kesempitan."

Hari Kedua Puluh Tiga

"Ya Allah bersihkan aku daripada segala dosa dan jauhkan diri ku daripada keaiban serta tanamkan ketakwaan dalam hati ku, wahai pengampun kesalahan orang yang berdosa."

Hari Kedua Puluh Empat

"Ya Allah, aku bermohon kepada Mu perkara yang mendatangkan keredaan Mu. Aku berlindung dengan Mu daripada perkara yang mendatangkan kemarahan Mu dan aku bermohon kepada Mu kemampuan untuk mentaati Mu serta menghindari kemaksiatan terhadap Mu, wahai pemberi kepada yang meminta."

Hari Kedua Puluh Lima

"Ya Allah, jadikan aku orang yang menyintai auliya Mu dan memusuhi musuh Mu. Jadikan aku pengikut sunnah nabi Mu, wahai penjaga hati para Nabi."

Hari Kedua Puluh Enam

"Ya Allah, jadikan usaha ku sebagai usaha yang sentiasa disyukuri, dosa-dosa ku sebagai dosa yang diampuni, kebaikan ku sebagai kebaikan yang diterima dan keaiban ku sebagai keaiban yang ditutupi, wahai Tuhan Maha Mendengar daripada semua pendengar."

Hari Kedua Puluh Tujuh

"Ya Allah, berilah rezeki berbentuk ganjaran Lailatul Qadar kepada ku, ubahkan perkara sulit menjadi mudah, makbulkan permintaan maaf ku dan hapuskan dosa serta kesalahan ku, wahai Tuhan Maha Penyayang kepada hamba soleh."

Hari Kedua Puluh Lapan

"Ya Allah, penuhkan hidup ku dengan amalan sunnah dan muliakan aku dengan diterimanya semua permintaan, wahai Tuhan yang tidak disibukkan oleh permintaan orang meminta.

Hari Kedua Puluh Sembilan

Ya Allah, hiasilah aku dengan rahmat Mu dan berikanlah aku petunjuk serta penjagaan Mu. Bersihkan hati ku dengan fitnah, wahai pengasih kepada hamba yang beriman.

Thursday, 26 August 2010

Bubur Kacang and Gendang Kasturi

One day I felt like eating Gendang Kasturi. Never done it before and it hard to find if you are living near Heathrow. So I called my Mom in Johor Bahru to get the recipes. When you get your recipes from you mom you will never get the quantity of the stuffs you need, she just said you need this and that only. So I just do as I go by.

Bubur Kacang
250 g green beans
5 tbsp sugar
3 tbsp brown sugar/ mascova sugar
2 cups of coconut milk
4 - 5 cups of water

Wash the green beans, put in the pot together with water and boil it for 30 minutes than put all the other ingredients and let it boil few minutes more and it ready to eat. (some people put ginger and some also put salt)


Gendang Kasturi

250 g green beans
4 - 5 cups of water
1 cup of desiccated coconut (I used this as its is the only one I got - you can use fresh coconut)
8 tbsp sugar

Batter
1/2 cup self-raising flour
1/4 cup corn flour
1 tbsp rice flour
Pinch of salt
1/2 tsp baking powder
180ml water or just enough

Enough oil for deep-frying

Method
Combine the various flours, salt and baking powder in a mixing bowl. Pour in water and combine into a batter.

Wash the green beans, put in a pot together and boil for 30 to 40 minutes and put the sugar and coconut and let it cook until no water left, make sure you stir it around.

Cool it and after that make a small disc.

Heat the Oil. Coat the green dics in batter and deep-fry in hot oil for three to four minutes or until crispy and golden brown. Remove and drain

Wednesday, 25 August 2010

NUZUL AL QURAN

Nuzul Al-Quran merupakan peristiwa turunnya ayat al-Qur'an yang pertama kepada Nabi Muhammad s.a.w. hingga seterusnya
berperingkat-peringkat menjadi lengkap sebagaimana kitab al-Quran yang
ada pada hari ini.

Peristiwa Nuzul Al-Quran berlaku pada malam Jumaat,
17 Ramadan, tahun ke-41 daripada keputeraan Nabi Muhammad s.a.w.
etika baginda sedang beribadat di Gua Hira, bersamaan dengan tanggal 6 Ogos
610M.

Perkataan "Nuzul" bererti turun atau berpindah dari atas ke bawah.

Bila disebut bahawa Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi SAW
maka ianya memberi makna terlalu besar kepada umat Islam terutamanya
yang serius memikirkan rahsia al-Quran.

Sunday, 22 August 2010

Pesanan Untik Suami

Sumber : email

Oleh Dato’ Dr Hj Mohd Fadzilah Kamsah

1. Selalu menghargai usaha dan penat-lelah isteri, terutama isteri
yang bekerja dan sama-sama terpaksa menanggung hutang suami.

2. Bila isteri bercakap, pandanglah mukanya dan buka telinga
luas-luas. Biar apa yang dikatakannya masuk telinga kanan dan
tersumbat di telinga kiri. Sambil tu otak suami kenalah memproses
informasi yang diterima daripada isteri dengan bijak serta prihatin.

3. Jangan sekali-kali membandingkan masakan isteri atau cara isteri
menghias rumah dengan mak anda kecuali masakan/cara menghias isteri
anda lebih baik dan canggih dari emak anda..

4. Jangan demand sex sekiranya isteri tak ada mood atau letih. Agama
suruh kahwin bukan semata-mata untuk penuhi nafsu syahwat saja.

5. Kalau pasangan dah ada anak, sama-samalah menjaga anak. Benih dari
awak juga.. Ada suami, isteri sedang makan disuruh cebok kencing n
berak anak sedangkan suami duduk tersandar kekenyangan macam maharaja.

6. Jangan sekali-kali duduk tersandar depan TV atau relax-relax
sedangkan isteri bila balik dari kerja, buka saja kasut terus masuk
dapur, memasak, mengemas, membasuh, kejar anak dsbnya. Berbulu mata
dan sayu hati isteri bila kami tak cukup tangan nak menguruskan
rumahtangga sedangkan suami lepas tangan.

7. Sekiranya suami makan dahulu, tinggalkan sedikit lauk utk isteri.
Jangan bedal semua sampai turn isteri yang tinggal cuma ekor ikan
sekerat, janggut sotong dan ekor taugeh.

8. Kalau nak ajak member bertandang ke rumah, beritau isteri dulu,
kalau boleh sehari-dua in advance. Jadi bolehlah dia memasak yang
best-best dan mengemas rumah cantik-cantik. Bayangkan perasaan isteri
kalau tetamu datang terpacak sedangkan kain-baju masih berlonggok
belum sempat dilipat, permainan anak masih berselerak dan isteri cuma
masak mi maggi saja.

9. Jangan sekali-kali menyakat isteri tentang saiz badannya yang
semakin sihat atau semakin melidi. Tengok body sendiri dalam cermin
dulu.

10. Jangan kentut depan isteri. Masa bercinta dulu kenapa boleh control kentut?

11. Hormatilah ibu-bapa dan kaum keluarga isteri walaupun anda cuma
main wayang, bodek mereka masa nak mengurat isteri anda dulu. Jangan
sekali mencaci mereka walaupun secara bergurau.

12. Jangan kedekut dengan isteri serta keperluan rumahtangga.

13. Jagalah maruah anda sebagai suami dan lelaki. Selagi boleh, jangan
bebankan isteri dengan masaalah kewangan anda. Selalunya perempuan ni,
semakin suami “degil” tak nak minta pertolongan, selagi itulah dia
rela nak tolong.

14. Jangan bersepah dan bersikap pengotor. Dah buka baju, letakkan
dalam bakul baju kotor, dah guna cungkil gigi, buanglah dalam bakul
sampah, bila dah guna ubat gigi bubuh balik penutupnya, dah ambil
sesuatu barang simpan balik ditempat asal, dah berak flush. Susah
sangat ke nak buat macam tu? Semua nak kena ajar ke?

15. Rajin-rajinlah bertanya isteri kalau dia perlukan bantuan anda
dengan kerja rumah/menjaga anak. Tapi jangan tanya dua tahun sekali.
Jangan tunjuk rajin bila ada tetamu di rumah saja.

16. Hormatilah isteri anda sebagaimana anda mahu dihormati. Isteri pun
manusia. Allah berikan banyak keistimewaan kepada para isteri tapi
diputar-belitkan tafsirannya oleh orang lelaki untuk kepentingan diri
sendiri.

17. Jangan main kayu tiga dengan perempuan lain. Main lain lagi tak
boleh. Kalau isteri awak yang buat, tentu awak tak boleh tolerate,
jadi mengapa isteri awak kena tolerate kalau awak buat?

18. Kalau tak menyukai sikap atau perbuatan isteri, tegurlah secara
baik, jangan asyik nak menengking aja. Kalau awak sakit nak mati
nanti, siapa yang kena jaga awak? Bai jual roti? Apek jual sayur?
Jiran sebelah rumah awak?

19. Kalau isteri nampak tak sihat, cepat-cepatlah bawa jumpa doktor.
Tunjuklah anda mengambil berat tentang dirinya.

20. Berbincanglah dengan isteri sebelum sesuatu keputusan dibuat.
Walaupun suami megah ada kuasa veto, tak jadi bapok kalau pendapat
isteri diambil kira. Pokok pangkalnya ialah timbangrasa dan saling
menghargai. Cubalah ketepikan ego yang keterlaluan. Bukannya laku bila
dah mati nanti.

21. Dalami agama dan bimbinglah anak isteri dengan ikhlas seperti yang
dituntut agama. Ingat, kalau seorang suami masuk syurga, besar
kemungkinan isteri pun masuk syurga. Kalau suami masuk neraka belum
tentu isteri juga masuk neraka. Kalau isteri masuk neraka, besar
kemungkinan suami juga masuk NERAKA tapi kalau isteri masuk syurga
belum tentu suami pun masuk syurga.Ini bukan rekaan saya tapi saya
dengar dari seorang ustaz.

22. Berusahalah dengan ikhlas untuk mempertahankan keharmonian
rumahtangga. Jangan buat apa yang isteri tak suka. Percayalah, kalau
suami buat baik sekali dengan isteri, isteri balas sepuluh kali

23. Jangan buat donno kalau isteri merajuk atau berkecil hati. Kalau
perlu minta maaf, minta maaf, kalau perlu dipujuk, pujuk. Hati orang
pompuan ni sensitif. Kalau kami rasa suami tak ambil kisah, perasaan
bagai dihiris-hiris. Perkara yang dipandang remeh oleh suami boleh
menjadi kanser kepada isteri. Kepada para suami khususnya dan kaum
lelaki amnya, janganlah dianggap masalah hati dan perasaan orang
perempuan ni enteng sahaja.

Allah s.w.t. berfirman, “Dan ketahuilah bahawasanya Allah mengetahui
apa yang didalam hatimu, sebab itu berhati-hatilah dengan Tuhan”

Wednesday, 18 August 2010

Berbuka puasa

Fasting start on 11/8/10. What we had on our first day of ramadan - bubur lambuk, cara berlauk, dates that we bought in Cairo, mince curry. What ever the left over we had it the next day. As for today my husband will going to have his nasi bryani, I still thinking what to cook?


Mee goreng

My version of Nasi Ambang

Lamb Bombay Bryani - my husband favourite. Layering the meat & rice than cook in the oven for 40 minutes
Blackberry muffins

Monday, 9 August 2010

Doa malaikat Jibril menjrlang Ramadhan

Do'a malaikat Jibril menjelang Ramadhan " "Ya Allah tolong abaikan puasa ummat Muhammad, apabila sebelum memasuki bulan Ramadhan dia tidak melakukan hal-hal yang berikut:

* Tidak memohon maaf terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya (jika masih ada);
* Tidak berma'afan terlebih dahulu antara suami isteri;
* Tidak bermaafan terlebih dahulu dengan orang-orang sekitarnya.

Maka Rasulullah pun mengatakan Amiin sebanyak 3 kali. Dapatkah kita
bayangkan, yang berdo'a adalah Malaikat dan yang meng-amiinkan adalah
Rasullullah dan para sahabat , dan dilakukan pada hari Jumaat.

Oleh itu SAYA TERLEBIH DAHULU MEMOHON MAAF jika saya ada berbuat kesalahan, baik yang tidak di sengaja maupun yang di sengaja , semoga kita dapat menjalani ibadah puasa dengan khusyuk, diberkati dan dirahmati Allah S.W.T, insyaallah.Berbahagialah orang yang berpuasa di siang hari dalam bulan Ramadhan kemudian bersembahyang tarawih di malam harinya...


Dari Abdullah bin 'Amr r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Sampaikanlah PesanKu Biarpun Satu Ayat..."

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah S.A.W. di dalam sabdanya yang
bermaksud:
Daripada Abu Hurairah r.a bahawa Rasulullah S.A.W. bersabda : ' Barangsiapa
yang mengerjakan ibadat dan beriman dan perhitungan di bulan Ramadan
diampuni Allah dosanya yang telah lalu '.

Riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam sabdanya yang lain maksudnya:
'Bahawasanya Allah telah mewajibkan puasa Ramadan, dan aku telah mensunahkan berdiri pada malamnya (solat tarawih), kerana mengharapkan akan Allah oleh seseorang iaitu dengan berpuasa pada siang hari dan solat (solat tarawih) pada malamnya, nescaya keluarlah (selamatlah) dia dari dosa seperti dia dilahirkan oleh ibunya' .


Bagi sesiapa yang mengerjakan solat tarawih di sepanjang malam bulan Ramadan akan dijanjikan pahala yang amat besar oleh Allah. Saidina Ali bin Abi Talib Radiallah Anhu pernah bertanya kepada Rasulullah S.A.W., kemudian baginda menjawab 'orang-orang mukmin yang melakukan solat tarawih pada bulan Ramadan akan mendapat kelebihan seperti berikut:

Malam pertama
Dosanya keluar seperti ia baru dilahirkan oleh ibu.

Malam kedua
Dosanya diampuni, begitu juga dosa kedua ibu bapanya jika keduanya itu orang mukmin.

Malam ketiga
Dipanggil oleh malaikat dari bawah Arasy dengan seruan 'mulailah kamu beramal sebab Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu '.

Malam keempat
Pahalanya sama seperti orang yang membaca Kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran.

Malam kelima
Pahala seperti orang yang solat di Masjid al Haram di Mekah, Masjid an Nabawi di Madinah dan Masjid al Aqsa di Palestin.

Malam keenam
Seperti pahala orang yang tawaf di Baitullah, batu-batu serta pasir turut sama memohonkan ampun baginya.

Malam ketujuh
Seperti orang yang hidup pada zaman Nabi Musa dan membantunya hingga dapat mengalahkan Fir'aun dan Haman.

Malam kelapan
Diberi oleh Allah segala apa yang pernah diberikan kepada Nabi Ibrahim.

Malam kesembilan
Seperti pahala beribadat kepada Allah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad S.A.W

Malam kesepuluh
Dikurniakan oleh Allah kebaikan di dunia dan akhirat.

Malam kesebelas
Bersih dari segala dosa seperti baru dilahirkan dari kandungan ibu.

Malam kedua belas
Muka bercahaya di hari Kiamat.

Malam ketiga belas
Datang di hari Kiamat dengan keadaan aman dari segi kejahatan.

Malam keempat belas
Disaksikan oleh malaikat jika telah melaksanakan solat tarawih maka pada hari kiamat ia akan dibebaskan oleh Allah dari segala mudarat.

Malam kelima belas
Diminta ampun oleh para malaikat yang memikul Arasy dan kerusi.

Malam keenam belas
Dibebaskan dari api neraka dan dapat masuk syurga.

Malam ketujuh belas
Diberi pahala seperti pahala para nabi.

Malam kelapan belas
Diseru oleh para malaikat bahawa Allah telah redha kepadamu dan kepada orang tuamu.

Malam kesembilan belas
Diangkat darjatnya ke dalam syurga firdaus.

Malam kedua puluh
Diberi pahala para syuhada dan solihin.

Malam dua puluh satu
Dibina rumahnya dari nur di dalam syurga.

Malam ke dua puluh dua
Di hari Kiamat ia akan datang dengan aman dari segala kesusahan dan dugaan.

Malam kedua puluh tiga
Dibangunkan sebuah kota untuknya di syurga.

Malam kedua puluh empat
Pahala seperti dua puluh empat permohonan dikabulkan.

Malam kedua puluh lima
Dihapuskan dari seksa kubur.

Malam kedua puluh enam
Pahalanya diangkat selama empat puluh tahun.

Malam kedua puluh tujuh
Dapat melintasi sirat dengan laju bagaikan kilat menyambar.

Malam kedua puluh lapan
Allah mengangkat dengan seribu darjat.

Malam kedua puluh sembilan
Seperti pahala seribu haji yang mabrur.

Malam ketiga puluh
Dipersilakan oleh Allah makan buah-buahan syurga dan mandi dengan air salsabil serta minum dari telaga Kausar.

Hebatnya ganjaran yang ALLAH bagi kepada kita andainya puasa kita setiap hari di bulan RAMADHAN, DITERIMA oleh ALLAH SWT.

Sesungguhnya kita berpuasa dengan penuh ketakwaan (yakni ketakutan) kepada ALLAH akan mendapat ganjaran yang tidak ternilai...insyaALLAH!

Tapi jika kita berpuasa tanpa takwa kepada ALLAH, dikhuatiri puasa kita itu akan menjadi SIA-SIA sahaja...

Wallahu alam!

SALAM RAMADHAN 1431

&

SELAMAT BERPUASA.

Sunday, 8 August 2010

Cara betul memberi Salam

source: email

Peringatan kepada yg terlupa..


Cara betul memberi Salam pada para MusliminIlmu utk dikongsi bersama :

Pagi semlm dengar radio ikim (91.50 fm), ustaz Zawawi citer tentang sunnah Rasulallah s.a.w.
Antaranya tentang bab memberi salam. Baginda memberi salam dgn lafaz "assalamualaikum" dan menjawab salam dari para sahabat dgn salam yg penuh "waalaikumussalam warahmatulallahhi wabarakatuh"

Beri salam - assalamualaikum"
Jawab salam - "waalaikumussalam warahmatulallah hi wabarakatuh"

Apabila kira berkirim salam pada org lain, hendaklah kita berkata :

"Kirim salam assalamualaikum pada FAZ ye" contoh lerr...
Bukannya : "Kirim salam kat FAZ ye"

Dan bukannya " Kirim salam maut" statement ini adalah berdosa, walaupun sekadar gurauan!

Semoga ada manfaat.

"Akum = Avde Kokhavim U Mazzalot"
Maksud singkatan " A'kum"

Untuk renungan bersama :

Janganlah kita menggantikan perkataan "Assalamualaikum" dengan "A'kum" dalam sms atau apa sekalipu melalui tulisan. Jika perkataan Assalamualaikum itu panjang, maka hendaklah kita ganti dengan perkataan "As Salam" iaitu sama makna dengan Assalamualaikum.

Sesama lah kita memberitahu member-member yang selalu sangat guna
shortform A'kum dalam sms ataupun email. Perkataan 'AKUM' adalah gelaran untuk orang-orang Yahudi untuk orang-orang bukan yahudi yang bermaksud 'BINATANG' dalam Bahasa Ibrani.

Ia singkatan daripada perkataan 'Avde Kokhavim U Mazzalot' yang bermaksud 'HAMBA-HAMBA BINATANG DAN ORANG-ORANG SESAT'.

Mulai sekarang jika ada orang hantar shortform "A'kum", kita ingatkan dia guna "As Salam" kerana salam ialah dari perkataan Assalamualaikum.

Semoga ada manfaatnya.
SAYA NAK TAMBAH SIKIT ……….
"AS-SALAM" JUGA SATU DARIPADA NAMA-NAMA ALLAH YANG INDAH YANG BERMAKNA MAHA SEJAHTERA.

JIKA ANDA TIDAK KEBERATAN, FORWARD LAH CERITA KEPADA TEMAN TEMAN MU,
KERANA SESUNGGUHNYA ILMU YANG BERMANFAAT ITU, AKAN ABADI JIKA DIAMALKAN.

kalau ada kemuskilan berjumpalah yg pakar dlm bidang ni.....

Saturday, 7 August 2010

KHAN AL KHALILI, CAIRO

DAY 4 - We took the free shuttle to Khan Al Khalili (made full used the free facilities and it also save costs). It is a bazzar. We arrived early the shop just opened. We went to the local part not for the tourist only later we found the shop catered for tourist as it more clean and nicer. We went until the end of the bazzar, it was hot and dusty, we were looking for place to sit whilst waiting for our pick up at 1.00pm. Some people might like this place and some don't (like me). The price at this place was not cheap especially if you are tourist and I can't stand this old man who take over my chance for shopping and I end up buying a 'jubah' which a small size than I want. If you don't like being hassle just give the miss at this place, you can still can go to Khan Al Khalili at the Star shopping complex as more clean and what ever you can find at the old Khan can also find in here but the price a bit more but you can still bargin. We had our lunch at one of the cafe, expensive, if I know it, I would take my family to the Posh Indian Resturant at the corner, I presumed I will be paying a bit more but you can get better service and clean toilet.
SAADAT HUSSIN MAUSOLEUM


The place where Sadat Husin been shoot

Friday, 6 August 2010

Doa Jibril di'amimkan : Yang Palsu dan Yang Palsu

Semoga dosa kita diampunkan dan amalan kita diberi ganjaran olehNya.
Doa Jibril Di’amin’kan Nabi: Yang Palsu dan Yang Benar


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله، والحدالله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد

Saudara/saudari yang dikasihahi sekalian.

Saban tahun menjelangnya Ramadhan, akan berlegar emel-emel memohon maaf dengan bersandarkan pernyataan yang dikatakan doa daripada Jibril A.S iaitu:

Do’a malaikat Jibril menjelang Ramadhan ” “Ya Allah tolong abaikan puasa umat Muhammad, apabila sebelum memasuki bulan Ramadhan dia tidak melakukan hal-hal yang berikut:

* Tidak memohon maaf terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya (jika masih ada)
* Tidak berma’afan terlebih dahulu antara suami isteri
* Tidak bermaafan terlebih dahulu dengan orang-orang sekitarnya.

Maka Rasulullah pun mengatakan Amin sebanyak 3 kali. Dapatkah kita bayangkan, yang berdo’a adalah Malaikat dan yang meng-aminkan adalah Rasullullah dan para sahabat, dan dilakukan pada hari Jumaat.

Namun, ketahuilah bahawa ianya tidak diketahui asal-usulnya. Bila para pengkaji hadith mengkajinya, ia didapati palsu, suatu cubaan untuk berdusta atas nama baginda Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم . Para pengkaji hadith menemui hadith lain yang mirip kepada kata-kata di atas iaitu:

Dari Ka’ab Bin ‘Ujrah (ra) katanya:

Rasulullah S.A.W bersabda: Berhimpunlah kamu sekalian dekat dengan mimbar. Maka kami pun berhimpun. Lalu beliau menaiki anak tangga mimbar, beliau berkata: Amin. Ketika naik ke anak tangga kedua, beliau berkata lagi: Amin. Dan ketika menaiki anak tangga ketiga, beliau berkata lagi: Amin. Dan ketika beliau turun (dari mimbar) kami pun bertanya: Ya Rasulullah, kami telah mendengar sesuatu dari tuan pada hari ini yang kami belum pernah mendengarnya sebelum ini.

Lalu baginda menjawab:

“Sesungguhnya Jibrail (A.S) telah membisikkan (doa) kepadaku, katanya: Celakalah orang yang mendapati bulan Ramadhan tetapi dosanya tidak juga diampuni. Lalu aku pun mengaminkan doa tersebut. Ketika aku naik ke anak tangga kedua, dia berkata lagi: Celakalah orang yang (apabila) disebut namamu di sisinya tetapi dia tidak menyambutnya dengan salawat ke atasmu. Lalu aku pun mengaminkannya. Dan ketika aku naik ke anak tangga yang ketiga, dia berkata lagi: Celakalah orang yang mendapati ibubapanya yang sudah tua atau salah seorang daripadanya, namun mereka tidak memasukkan dia ke dalam syurga. Lalu aku pun mengaminkannya.

Hadits Riwayat Bazzar dalam Majma’uz Zawaid 10/1675-166, Hakim 4/153 disahihkannya dan disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi dari Ka’ab bin Ujrah, diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad no. 644 (Shahih Al-Adabul Mufrad No.500 dari Jabir bin Abdillah)

Maka, nasihat saya… Berhati-hatilah bila disampaikan sesuatu kepada kita yang dikaitkan dengan baginda Nabi صلى الله عليه وسلم . Cuba teladani kisah bagaimana para sahabat bersikap terhadap sesuatu yang dikaitkan dengan baginda Nabi صلى الله عليه وسلم seperti yang diriwayatkan dalam Shahih Bukhari (no: 5891) di bawah:

Daripada Abu Sa’id al-Khudri, dia berkata: Aku (Sa’id al-Khudri) sedang menghadiri majlis yang diadakan oleh kaum Ansar, kemudian Abu Musa datang mendekatiku, dia berkata: Aku (Abu Musa) telah mengucapkan salam tiga kali di hadapan pintu rumah Umar namun tidak mendapati jawapan, lalu aku pun pulang, kemudian aku ditanya orang: “Mengapa engkau pulang?” Aku telah mengucapkan salam tiga kali namun tidak mendapati jawapan, oleh sebab itu aku harus pulang, sebagaimana sabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم :

“Apabila kamu mengucapkan salam sebanyak tiga kali dan tidak mendapat jawapan maka hendaklah kamu pulang”

Abu Sa’id berkata: Demi Allah engkau telah mengeluarkan satu penjelasan, adakah diantara kamu sekalian yang pernah mendengarkan apa yang telah didengar oleh Abu Musa daripada Rasulullah صلى الله عليه وسلم ? Lalu Ubay bin Ka’ab berkata: Demi Allah tidak ada yang turut mendengarnya melainkan orang yang lebih muda diantara kami dan aku adalah orangnya, aku bersamanya semasa itu dan aku juga telah mengkhabarkan kepada Umar bahawa bahawa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda sedemikian.

Namun, saya akui tidak ramai yang mampu untuk menilai setiap apa yang disampaikan kepadanya. Jadi, saya sarankan agar kita memilih antara dua pilihan di bawah:
1. Berdiam diri daripada menyebarkannya sehinggalah jelas diketahui bahawa ianya benar shahih daripada Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم , atau;
2. Menyampaikannya kepada mereka yang dipercayai sebagai ahli dalam bidang hadith untuk memintanya agar membuat semakan terhadap hadith itu.

Apabila telah dijelaskan kepalsuan sesuatu hadith, sebaiknya kita berhenti menyebarkannya dan seboleh-bolehnya maklumkan semula kepada mereka yang pernah mendengarnya daripada kita bahawa ianya adalah palsu. Ini kerana Rasulullah صلى الله عليه وسلم telah memberi ancaman kepada pendusta atas namanya:

Barangsiapa yang dengan sengaja berdusta ke atas aku, maka tersedialah baginya tempat duduk dari api neraka. (Hadith Shahih Mutawattir, Riwayat Bukhari, Muslim, Ibn Majah, ad-Darimi dan lain-lain)

Akhir kata, sama-samalah kita sambut Ramadhan ini dengan penuh kegembiraan, seperti mana gembiranya kita dapat bonus gaji, sepatutnya begitulah (atau lebih daripada itu) kita gembira dengan bonus pahala berlipat ganda dalam bulan Ramadhan ini.

Dalam hadith Rasulullah mengaminkan doa Jibril A.S itu, disebut salah satu yang diaminkan ialah “Celakalah orang yang mendapati bulan Ramadhan tetapi dosanya tidak juga diampuni.” Cubalah kita muhasabah diri, bagaimana agaknya dosa tidak diampun itu? Yang utama ialah jauhilah mensyirikkan Allah dan jagalah iman kita. Berpuasalah atas sebab iman, bukannya berpuasa kerana ianya budaya sebelum berhari raya. Disebut dalam hadith shahih yang maksudnya:

“Barang siapa yang berpuasa ramadhan kerana didorong oleh iman dan mengharapkan keredhaan Allah, maka diampunkan baginya dosa-dosanya yang lalu” (Hadith Riwayat Bukhari : 38 dan Muslim : 175)

Thursday, 5 August 2010

Pyramid of Giza

Day 3 - we booked for private full day excursion for 3 of us and it costs LE 1,470.
The Pyramids were massive. So I been to one of 7 wonder of the world, I can say I been there and done it. Siti climbed the pyramid, it was quite high but Halim & I just sit at the bottom. And at Spinx, we just see it from afar as I don't think I can walk all the way there with uneven surface. And as for the camel, it just not my thingy.